Projektet Landsbygdsadresser 

 
Startsida
Projektet
Lagar och förordningar
Regler
Ekonomi
Artiklar
Bildarkiv
Nyheter
Länkar
På gång
Intern info
Kontakta oss
 

Bildarkiv

 

grondal

 

Vägvisaren visar vägen till Gröndal som finns med på Lantmäteriets kartor. Kommunen har gett Gröndal belägenhetsadressen ”Kinnsta 4” som inte finns med på några kartor från Lantmäteriet. (Kommunerna har i många fall ersatt gamla hävdvunna gårds- och byanamn med nya adresser, så kallade belägenhetsadresser.)

 

nibble

 

Vägvisaren visar vägen till Nibble där belägenhetsadresserna ”Nibble 2 till 5” finns. Vägen rakt fram går till Korgesta enligt en annan vägvisare. Men rakt fram och två kilometer bort ligger också belägenhetsadresserna ”Nibble 6 och 7”. Socknens och på orten barnfödde sjuttiåttaåriga taxi- och skolskjutschauffören hade ingen aning om var belägenhetsadressen ”Nibble 6 och 7” låg vilket inte är så underligt då denna belägenhetsadress avser Rosendal ett på orten väl känt gårdsnamn och som finns med på Lantmäteriets allmänna kartor. När ambulansen skall till ”Nibble 7” kommer då föraren att följa vägvisningen och kartan eller gå på GPS. Åker han bort sig, vilket är mycket troligt, kan inte ortsbefolkningen hjälpa honom. Och vad värre är, är att trots att kommunen för många år sen registrerat belägenhetsadresserna finns inte Nibble 6 och 7 med i SOS register? (Kommunerna har i många fall ersatt gamla hävdvunna gårds- och byanamn med nya adresser, så kallade belägenhetsadresser.)

 

gardskyltar

 

 

Många sätter upp egna ”Gårdsskyltar”. Det kan vara en tyst protest mot kommunens namnsättare som ersatt det gamla hävdvunna gårds- eller byanamnet med en belägenhetsadress som är helt okänd för bygdens folk. (Kommunerna har i många fall ersatt gamla hävdvunna gårds- och byanamn med nya adresser, så kallade belägenhetsadresser.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skogstorp

 

På kartan står det Skogstorp. Larsbo jaktlag hyrde tidigare torpet och efterföljande hyresgäst döpte därför torpet till Larsbo medan kommunens namngivare föredrog belägenhetsadressen ”Hedensberg 6” och fastighetsmäklaren annonserade ut fastigheten som ”Hedensberg 6 Vrian”?? (Kommunerna har i många fall ersatt gamla hävdvunna gårds- och byanamn med nya adresser, så kallade belägenhetsadresser.)

 

vagvisare009

 

Vägverkets vägvisare visar vägen till socken och därför bör sockennamnet ingå i adressen vilket även borgar för att sockennamnet kommer att leva vidare.

 

Bilder och texter får användas fritt med källhänvisning till: http://www.landsbygdsadresser.se