Projektet Landsbygdsadresser 

 
Startsida
Projektet
Lagar och förordningar
Regler
Ekonomi
Artiklar
Bildarkiv
Nyheter
Länkar
På gång
Intern info
Kontakta oss
 

Lagar och förordningar

 

Motion till riksdagen 2008/09:m1826 ab
av Staffan Anger m.fl. (m)
Svenska ortsnamn och belägenhetsdresser

 


Läs PDF pdf-icon