Projektet Landsbygdsadresser 

 
Startsida
Projektet
Lagar och förordningar
Regler
Ekonomi
Artiklar
Bildarkiv
Nyheter
Länkar
På gång
Intern info
Kontakta oss
 

Länkar

 

Byggdegårdarnas Riksförbund   www.bygdegardarna.se/2008
DIS   www.dis.se
Eniro   eniro.se
Genline AB   www.genline.se
Gårdsskyltar   Sök på Google ”Gårdsskyltar”
Hitta   www.hitta.se
Institutet för språk och folkminnen SOFI   www.sofi.se
KartSök och ortnamn   www2.lantmateriet.se/ksos
Lantmäteri   www.lantmateriet.se
Lokala delen.SE   www.lokaldelen.se
Ortnamnsrådet   www.lantmateriet.se
Regeringen   www.regeringen.se
Riksantikvarieämbetet   www.raa.se
Riksdagen   www.riksdagen.se
Sevalla Hembygdsförening   www.sevallasocken.se
Skatteverket   www.skatteverket.se
Släktforskarnas Hus i Leksand AB   www.slaktforskarnashus.se
Svenska Kyrkan   www.svenskakyrkan.se
Sveriges Hembygdsförbund   www.hembygd.se
Sveriges Kommuner och Landsting SKL   www.skl.se
Sveriges Släktforskarförbund   www.genealogi.se
Dag N H Malmström   www.skogsborg.se