Projektet Landsbygdsadresser 

 
Startsida
Projektet
Lagar och förordningar
Regler
Ekonomi
Artiklar
Bildarkiv
Nyheter
Länkar
På gång
Intern info
Kontakta oss
 

Nyheter

Pressrelease 100310

SOS Alarm har många brister.

Ambulansen larmades akut via SOS Alarm till en gård på landsbygden utanför Västerås. Ambulansen kommer fram till den av SOS angivna platsen men finner ingen hjälpbehövande. Efter ett mobilsamtal till den sjukes adress och anhörigas biljakt efter ambulansen visar det sig att ambulansen har åkt förbi den sjuke två kilometer.  Ambulansen vänder och kommer fram till rätt gård. Patienten var då död. Ambulansen hittar alltid fram, men det kan ta tid. Detta är ingen unik händelse.

Läs mer under artiklar

 

 

Riksdagsmotion 2009-10-01                  

Behov av aktuella ortsnamn och kartdatabaser för bl.a utlarmning av räddningsresurser

Hela motionen finns under rubriken "Artikel".

 

 

Rapport 2009-05-15 Utgåva 8.

Landsbygdsadresser och belägenhetsadresser - En rapport från gräsrötterna.

Många av SOS Alarms belägenhetsadresser på landsbygden visar fel läge. Detta är mycket alvarligt då ambulansen har åkt fel och den nödställde har avlidit innan ambulansen hittat rätt plats orsakat av SOS Alarms felaktiga koordinater. (Detta hände i Västerås mars 2009. Detta är tyvärr ingen engångshändelse har projektgruppen Landsbygdsadresser erfarit.)

Lantmäteriets generaldirektör Stig Jönsson har sett till att en särskild samordningsgrupp "Blåljusgruppen" har bildats för att samordna SOS Alarm och deras kunder. Se mer i den 24-sidiga rapporten som bygger på direktkontakter med användarna och som speglar problemen med belägenhetsadresserna som inte alltid fyller den funktion som de är avsedda för. Vårt kontaktnät är myndigheter, blåljusen, distributörer, hembygds- och släktforskarföreningar, LRF, fastighetsägare m.fl. 

Vartefter som vi får in nya synpunkter på belägenhetsadresser och ortnamn kommer de att läggas in i rapporten. En ny Utgåva 9 är på gång.

 

 

Upprop 2009-12-03
Alla Ni som inte är nöjda med Era postadresser kan mejla till info@landsbygdsadresser.se
eller skriva till Landsbygdsadresser Tallbacka 3 Sevalla 725 95 Västerås.
Dina synpunkter kommer sen att sändas till Finansutskottet som skall behandla en riksdagsmotion om belägenhetsadresserna i januari 2010.