Projektet Landsbygdsadresser 

 
Startsida
Projektet
Lagar och förordningar
Regler
Ekonomi
Artiklar
Bildarkiv
Nyheter
Länkar
På gång
Intern info
Kontakta oss
 

På gång

 

Juni 2009

  • En rapport kommer från Sveriges Hembygdsförenings riksstämma som hölls i Lund den 22 - 23 maj.

Augusti 2009

  • En ny utgåva av rapporten "Landsbygdsadresser och belägenhetsadresser - En rapport från gräsrötterna" kommer ut under augusti. Rapporten kan köpas via e-post  info@landsbygdsadresser.se för 50 kr. Se "Nyheter".
  • Projektgruppen skissar på en studieplan för revidering av belägenhetsadresserna för att få dessa att stämma med befintligt kartmaterial och Vägverkets vägvisare samt ortbornas accepterade gårds- och byanamn. 

 

December 2009

  • Riksdagsmotion "Svenska ortnamn och belägenhetsadresser" betänkandet 2008/09:FiU2 skall ta upp i Finansutskottet.