Projektet Landsbygdsadresser 

 
Startsida
Projektet
Projektets mål
Projektetbeskrivning
Projektets bakgrund
Projektgrupp
Strategi
Tidplan
Lagar och förordningar
Regler
Ekonomi
Artiklar
Bildarkiv
Nyheter
Länkar
På gång
Intern info
Kontakta oss
 

Förslag till projektorganisation.

 

Projektgrupp, en rikstäckande projektgrupp och en självgående grupp i varje kommun.

Projektgrupperna föreslås bestå av tre personer.
Projektgrupperna skall vara fristående från andra organisationer men skall samarbeta med stödjande föreningar och myndigheter.
Varje projektgrupp skall ha en projektledare.
Interims- projektgrupp

Tills vidare fungerar Postadressgruppen i Sevalla som projektledning med representanter från Hembygdsföreningen, LRF och Släktforskarna.
Se fliken ”Kontakta oss”.
Vi söker medhjälpare. Vi behöver Din hjälp fram till 2011!

Som kan arbeta ideellt och utan lön. På riksnivå söker vi Dig som har erfarenhet från riksdag och departement och vana med att samarbeta med statliga myndigheter.


På kommunnivå söker vi Dig som har vana med kontakter med kommunala förtroendemän och tjänstemän och med ett brett kontaktnät och då främst inom Släktforskarna, Hembygdsrörelsen, Bygdegårdarna, LRF eller andra ortnamnsintresserade organisationer på landsbygden.


De medarbetare som vi söker skall kunna ta varje motgång som en utmatning till nya initiativ och var helt självgående. Vi söker personer som kan media, PR-folk, jurister, organisatörer, instruktörer/studieledare med flera. Vi söker entreprenörer som är villiga att ta på sig ett tidsbegränsat ansvar. Vårt mål är att få en samordningsgrupp på riksnivå och en projektgrupp i varje kommun där belägenhetsadresserna behöver revideras.
Kontakta Gunnar Björklund för mer information eller bara för att ge dina synpunkter och idéer.
021-620 23 (070-963 21 50) gunnar@elis.se eller info@landsbygdsadresser.se.