Projektet Landsbygdsadresser 

 
Startsida
Projektet
Lagar och förordningar
Regler
Ekonomi
Artiklar
Bildarkiv
Nyheter
Länkar
På gång
Intern info
Kontakta oss
 

Adresser på landsbygden är ett problem för ortsbefolkningen och ”blåljusen”.


Projektet Landsbygdsadresser söker en samordning av alla riksorganisationer som vill vara med och revidera belägenhetsadresserna och behålla sockennamnen.

 

grondal

 

På Lantmäteriets kartor finns gårdsnamnet Gröndal utskrivit men BELÄGENHETSADRESSEN är Kinsta 4.

 

Viktig post adresseras till Gröndal medan Skatteverket och reklamen sänder breven till Kinsta 4.


Mycket bra tycker fastighetsägaren att ha två postlådor och två adresser.

Ett stenröse speglar en dag från en svunnen tid och är ett dött fornminne medan namnet på röset är ett levande fornminne och som kommer att leva i många år till utan omvårdnad men försvinner snabbt om det misshandlas.
Frågan är - vad är mest värt,
namnet eller stenröset